Noordkaper Vereniging
de Schippersvereniging voor Noordkaper, Zuidkaper en Wanderer liefhebbers

Home Vereniging Foto's Agenda Schepen Voor Leden (reis)Verhalen ADWTKV Links


De Vereniging


Winkel


Krill
(alleen leden)


Visserslatijntrofee
(alleen leden)


Vraag en Aanbod


Bestuur & Commissies


Informatie voor leden
(alleen leden)


Privacy statementWie zijn wij?


De Noordkaper Vereniging is een schippersvereniging voor eigenaren van een Noordkaper, Zuidkaper of Wanderer. Sinds 2006 zijn er een aanzienlijk aantal nieuwe Noordkapers, Zuidkapers en Wanderers in de vaart gekomen. In het najaar van 2008 hebben een aantal eigenaren het initiatief genomen een vereniging op te richten. De Noordkapervereniging is opgericht in 2009 en de eerste algemene ledenvergadering is gehouden op zaterdag 14 maart 2009, in Huizen.
De doelstelling van de vereniging is tweeledig:

  • Een platform vormen voor Noordkaper, Zuidkaper en Wanderer schippers om informatie uit te wisselen.
    De website zal hier een belangrijke rol spelen. Via het forum kunnen leden in contact komen met collega schippers, en vragen stellen of ervaringen uitwisselen.

  • Het organiseren van gezamenlijke evenementen.


Sinds de oprichting zijn er jaarlijks zo'n 8 evenementen georganiseerd zoals nieuwjaarsborrels, ALV's, bijeenkomsten op het water in de vorm van een zometreffen en wadweekenden. Bekijk de agenda voor een impressie van de activiteiten (om een volledig beeld te geven zijn agenda's van voorgaande jaren er ook te vinden).

Graag nodigen we alle Noordkaper, Zuidkaper en Wanderer schippers uit om lid te worden van onze vereniging. Klik hiervoor op de link onderaan deze pagina. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op 30 euro.