Noordkaper Vereniging
de Schippersvereniging voor Noordkaper, Zuidkaper en Wanderer liefhebbers

Home Vereniging Foto's Agenda Schepen Voor Leden (reis)Verhalen ADWTKV Links
Algemeen

Noordkaperbouwers

Eigen schepen en verhuur

Weer

Vaarinformatie

Leuk

Vaarinformatie

Vereniging van Wadvaarders
Veel informatie te vinden over varen op de Waddenzee

Het Getij
Getij informatie

QuickTide
Quicktide is kostenloos en met dit fantastisch programma kan elke schipper zelf een aantal relevante variabelen instellen, waarna dit programma uitrekent wat de dieptestaten zijn en op welke tijdstippen bijvoorbeeld wantijen gepasseerd kunnen worden.Het sympathieke van dit programma is dat de ontwikkelaar voor gebruik een vrijwillige bijdrage vraagt voor de KNRM. QuickTide is bedacht en ontwikkeld door Wim Blankenstijn lid van deze vereniging en eigenaar van de Wisseling, een Wanderer 37.

Varen doe je samen
Samenwerkingsverband om de risico's beperken die ontstaan als de beroeps- en recreatievaart in elkaars vaarwater zitten. Deelnemende partijen Rijkswaterstaat, alle provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en Groningen Seaports, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Nautin
Deze website is een initiatief van de Stichtin Nautin. Doel van deze stichting is het verspreiden van nautische informatie voor de pleziervaart.

Nautin wil de vele een-persoons initiatieven bundelen die er zijn binnen de watersport. Daarmee willen we er voor zorgen dat deze initiatieven blijven bestaan.